Нашите 10 предложения


Lundi, 11 Juin, 2012
Logo
  • Емиграция:

Да узаконим нелегално работещите емигранти.

Имайки в предвид, че незаконните работници участват активно във френската икономика плащайки данъци, осигуровки, развивайки сектори от индустрията като строителство и ресторантска дейност и в същото време са и потребители; имайки в предвид, че незаконните работници участват активно в икономиката на родните им държави, изпращайки пари на семействата си и участвайки в проекти за сътрудничество и развитие, с цел да се гарантира равенство на правата на рабoтниците, претендираме да бъдат узаконени нелегалните работници.

  • Дискриминация:

Да имаме достъп до ограничените работни места.

През 1991г. Европа изисква Франция да утвърди, че за да работиш там  като медицински служител, учител или пощальон , не е задължително  да бъдеш французин . 19 години по- късно около  6 милиона работни места са отворени за европейците. В следствие на това е необходимо Френската държава да даде пример за своята зрялост и да позволи достъпът до тези работни места на  компетентни работници без да поставя условия за националността им . Ако държавата узаконява дискриминацията, по отношение на емигрантите в момента на тяхното назначаване на работа ,защо да се изненадваме, че някои дружества я практикуват. Поради тази причина претендираме  за достъп до ограничените работни места  .

  • Град:

Да нарушим закона на гетото.

Голяма част от управляващите органи ,които се занимават с държавните жилища извършват класификация с цел прегрупиране на наемателите в зависимост от тяхната националност. Е повече от очевидно, че този изкуствено наложен обществен метод на изолиране и заклеймяване е в разрез с правилата за едно нормално гражданско общество. Претендираме за достъп до държавните жилища без разграничения и за анонимност на заявленията за  държавните жилища.

  • Правосъдие:

Богати или бедни, еднакви пред Закона.

По-трудно се отстояват  собствените  права, когато се разполага с ниски доходи, затова независимо дали си жертва или обвиняем, Франция трябва да гарантира на всички равенство пред закона; имайки в предвид, че юридическото обезщетение днес е равно на 45 Евро на час и не позволява на ползващите се от това обезщетение качествена защита, претендираме за увеличение на обезщетението получавано от адвокатите на 90 Евро на час и повишение на предложения  лимит.

 

  • Жени:

Да гарантираме защитата и еманципацията на жените жертви на насилие.

Много жени са жертви на насилие в ежедневието (насилие в семейството, принудителни бракове, експлоатация .…). Необходимо е те да бъдат приети на безопасни места, където  могат да се чувстват удобно и да бъдат изслушани, поради това претендираме за създаването на специализирани центрове във всички общини надхвърлящи 30.000 жители.

  • Икономика /Заетост:

Защитаваме правото на преходност между училище и работа  в  средните училища.

Нивото на безработицата в крайните квартали се доближава до 40%, в действителност съществува една силна зависимост между равнището на безработица в определени квартали и нивото на образование на неговите жители. Необходимо е да се направи всичко възможно за да се осигури  професионално бъдеще на тези , които са получили образованието си  в специализираните училища. Давайки им възможността да участват  в квалификационни стажове,претендираме за разпространението на национално ниво на платформата SОS Стаж, която дава възможност за  създаване на контакти между студентите и  бизнес ръководителите, запазвайки анонимността им. Претендираме също така  за данъчни облекчения на фирмите, които назначават стажанти, превръщайки го в  необходимо условие за гласуване в търговската камера.

  • Национално Образование:

Стига с понижението на нивото на образованието.

За да се  гарантира незабавно равноправното отношение във Франция, претендираме за увеличение с 30% на учителите в ZEP (приоритетните образователни зони).

Противоположно на това, което често  чуваме да се говори, училищните сгради в приоритетните образователните зони струват 30 % по-малко от тези, които са разположени в богатите квартали и в центъра на града. В действителност повечето от техните учители са  нови служители и следователно са по-ниско заплатени от опитните преподаватели.

  • Народно Образование:

Да гарантираме ефективно и трайно народно образование .

За да се осигури финансирането на асоциациите занимаващи се с  народно образование, които работят в бедните квартали и да им се даде възможността  да изпълняват проектите самостоятелно, призоваваме за създаването на фонд за развитие на асоциативният живот и образование управлявано на принципа на равенството. За финансиране на  този фонд претендираме  за  10% от таксите, които  държавата получава  от залози и от  играта  "лотто". Също така  призоваваме  за създаването на Министерство на народното образование, което да има 100.000 служители разпределени  в седалищата на местните колективи и асоциации разположени в работническите квартали.

  • Светски характер:

Да спасим светският характер с познания.

Отхвърлян, игнориран, деградиран, принципът на светският характер всъщност е в основата на републиканския принцип ,на които се основава нашето общество. За да продължим да следваме  този модел на толерантност,  на приемане  на различията в една разнородна Франция, на уважение към всички вярвания и религии, на солидарност между народите и отхвърляне на фундаментализма, претендираме за училищно обучение на принципа на светския характер .

  • Култура:

Аудиовизуални продукции за всички и от всички.


Що се отнася до телевизионното време, посветено на различните социални и професионални категории, медиите не представляват днешна Франция,понеже директорите които са 14% от населението  имат 66% от телевизионното време, в сравнение с 9% телевизионно време посветено на работниците, които са 18% от населението. За да  може да бъде адекватно отразена реалността на тази  разнородна република , нашето искане  е 10% от таксата за телевизионен лиценз  да се прехвърли  във фонд за съвместно управление с цел финансиране на аудиовизуални продукции, които отразяват реалността и в работническите квартали.

 

 

 

Преводът на български език е реализиран благодарение на проекта
" Безплатни преводи на документи и уеб сайтове за неправителствени организации (НПО)и дружества с благотворителна цел ". Проектът е ръководен от Mondo Services . Преводач:  Rositsa Mareva ; Редактор:  Iveta Boneva

Publier un nouveau commentaire

Le contenu de ce champ sera maintenu privé et ne sera pas affiché publiquement.