F.N.M.D.P. »

F.N.M.D.P.


Нашите 10 предложения

Lundi, 11 Juin, 2012
Logo
  • Емиграция:

Да узаконим нелегално работещите емигранти.

Имайки в предвид, че незаконните работници участват активно във френската икономика плащайки данъци, осигуровки, развивайки сектори от индустрията като строителство и ресторантска дейност и в същото време са и потребители; имайки в предвид, че незаконните работници участват активно в икономиката на родните им държави, изпращайки пари на семействата си и участвайки в проекти за сътрудничество и развитие, с цел да се гарантира равенство на правата на рабoтниците, претендираме да бъдат узаконени нелегалните работници.

  • Дискриминация:

Да имаме достъп до ограничените работни места.